Wiele z  oddanych do eksploatacji budowli hydrotechnicznych zawiera elementy betonowe znajdujące się  poniżej lustra wody. Prowadzenie działań mających na celu modernizacje lub remont tych elementów wymaga użycia wyspecjalizowanych technologii.

 

Odpowiedni materiał

Beton stosowany do prac podwodnych musi zawierać odpowiednie domieszki, mające na celu zabezpieczenie spoiwa przed wymywaniem. Rozróżniamy beton zalewowy (usypywany pod wodą) oraz beton podwodny (wprowadzany pod wodę w stanie wymieszanym). Ten drugi jest coraz częściej wykorzystywany do konstrukcji zbrojonych. Istnieje wiele metod układania betonu podwodnego m.in.:

  • metoda hydrozaworów (układanie z użyciem hydrozaworów),
  • metoda pompowa (układanie za pomocą pomp),
  • metoda Contractor (układanie z użyciem lejów),
  • metoda Hydrocrete (: beton spada swobodnie poprzez wodę).
  • metoda kubełkowa (układanie z użyciem kubełków)

Specyfika wykonywanych czynności

Prace podwodne oznaczają ciągłe zmaganie z  niewielką widocznością (lub jej brakiem). Warunkiem poprawnego przeprowadzenia nawet niewielkiego remontu jest wykwalifikowana kadra oraz specjalistyczny sprzęt. Często istnieje potrzeba takiego prowadzenia czynności, aby nie zakłócały one pracy naprawianego obiektu. Niejednokrotnie nurkowie muszą działać przy jednostronnym parciu wody na reperowany element.

Zastosowanie

Technologię betonowania pod wodą można stosować m.in. do:

  • Układania betonu pod wodą (np. filary mostowe, dna śluz)
  • Remontów (np. murów nabrzeży)
  • Budowy reaktorów (np. stosowanie betonu osłonowego)
  • Umacniania brzegów (np. zalewanie boków kamiennych,)
  • Robót betonowych w trudno dostępnych miejscach

Podsumowanie

Spośród wielu istotnych parametrów takich jak rodzaj betonu czy wybór metody jego układania najistotniejszym czynnikiem jest dobór odpowiedniej firmy dysponującej wykwalifikowaną kadrą oraz doświadczeniem w prowadzeniu prac pod wodą.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Studia przypadków udanych projektów zrealizowanych przy użyciu wypożyczonego sprzętu budowlanego: lekcje i wnioski.

Wykorzystanie wypożyczonego sprzętu budowlanego staje się coraz bardziej popularne wśród f…