Stałe

Za pomocą stałych możemy odwołać się do wartości przechowywanych w skrypcie. Stała, która została już zdefiniowana, nie może zmieniać już jednak wartości w czasie wykonywania programu. Deklaracja polega na użyciu funkcji define() w której pierwszym parametrze podajemy jej nazwę, natomiast w drugim wartość, którą zawiera. Stałe mogą przyjmować jedynie wartości proste. Oznacza to, że nie przypiszemy do nich tablic czy obiektów.

Nazwa stałej może składać się zarówno z dużych jak i małych liter, liczb i znaku podkreślenia. Nazwa nie może się jednak zaczynać od liczby. W celu operacji na wartości zdefiniowanej w tynf elemencie używamy jej nazwy.

<?php

define (’wydawnictwo’ , 'Kurs Programowania’);

echo wydawnictwo;

?>

Dostęp do zmiennych, tablic i stałych

Zmienne i tablice są dostępne we wszystkich miejscach skryptu oprócz wnętrza funkcji i wnętrza obiektu.

W celu możliwości dostępu do ich wartości w kodzie należy użyć polecenia global lub odwołać się do odpowiedniej tablicy $_globals.

Natomiast wartości stałych są dostępne wszędzie w obrębie naszego kodu. Nie ma różnicy, czy użyjemy ich wewnątrz funkcji czy obiektów -zawsze są dostępne. Mają one jednak pewną wadę – niestety, nie mogą być tablicami, co w niektórych sytuacjach może nas doprowadzić do konieczności zdefiniowania wszystkich używanych wartości osobno, przez co skrypt stanie się o wiele mniej przejrzysty i niepotrzebnie dłuższy.

<?php

$Zmienna = 1;

function DodajWartość ()

{

global $Zmienna;

$Zmienna = $Zmienna + 1;

}

DodajWartosc();

?>

Odbieranie danych z przeglądarki

W skrypcie można dokonać odbierania informacji przekazanych przez użytkownika w adresie URL lub też wysłanych za pomocą formularza. Istnieją do tego celu dwie tablice: $_GET i $_POST.

Przekazywanie danych do skryptu za pomocą adresu url

Wszystkie zmienne przekazywane za pomocą adresów URL dostępne są w tablicy $_GET. Indeksem tablicy jest jej nazwa przekazana w adresie wraz z wartością Rezultat wykonania skryptu wygląda tak:

<?php

echo „Wartość zmiennej $pokaz: '$_GET [’polaz’];

?>

localhost/index.php?pokaz=kurs_programowania_exel

W wyniku działania kodu, na kranie ukaże nam się: Wartość zmiennej $pokaz: Wydawnictwo kurs programowania excel.

 

Przekazywanie danych do skryptu za pomocą formularzy

Odbierania danych z formularzy dokonujemy w podobny sposób, co pobieranie ich z adresu URL. W tym przypadku mamy do dyspozycji tablicę $_POST której indeksami są nazwy pól. Rezultat wykonania skryptu wygląda następująco.

<form method=”post” action=”index.php”>

Nazwa wydawnictwa: <br /> <input type=”text” name=”nazwa” /> <br />

<input type=”submit” value=”Przekaż do skryptu” />

</form>

<?php

echo 'Nazwa wydawnictwa: ’.$_POST[’nazwa’] ;

?>

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Majsterkowicz

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Stylowe ozdoby do włosów

Wykorzystując ozdoby do włosów można znacznie zmienić charakter całej fryzury. Dlatego war…